"Det beste jeg vet er å stille opp
og hjelpe barn og ungdom for
en bedre hverdag.

Å leke og ha det gøy er gratis"

- Tarik Elyounoussi

Glommaflanke er et prosjekt
som vil gi barn og unge en
mulighet til aktivitet og tilhørighet.

Glommaflanke skal være relasjonsbyggende
og inkluderende og finne fram til
mestringspotensiale hos hver enkelt.

Se introduksjonsvideo av Glommaflanke med Tarik Elyounoussi

Hva er Glommaflanke?

 Et prosjekt som vil gi barn og unge en mulighet til aktivitet og tilhørighet.

 Vi bruker fotball og andre idrettsrelaterte aktiviteter som innfallsvinkel.

 Vi ønsker å skape møteplasser for barn og unge

 Være relasjonsbyggende og inkluderende og finne fram til mestringspotensiale hos hver enkelt.

 Lavterskeltiltak med plass for alle!

Det er vår overbevisning at alle barn og unge har et potensiale. Dessverre er det mange som ikke får muligheten til å bringe fram sitt potensiale og talent. Det vil vi endre på!
Vi vil gjerne gi disse unge menneskene en sjanse, fordi:

“bare de som får en sjanse – har en sjanse!”

Vi vil være med på å finne fram til barn og unges sterke sider. Sport og idrett gir oss muligheter til å skape felles møteplasser. Det vil kunne være døråpnere til en positive vei framover.

Idéen til Glommaflanke er hentet fra Rheinflanke i Tyskland. Rheinflanke betyr ved Rhinens bredder, Glommaflanke blir da ved Glommas bredder. Dette passer godt i og med at Norges lengste elv, Glomma, går ut i sjøen i Fredrikstad, der vårt hovedkontor er lokalisert. Rheinflanke har sitt hovedsete i Køln,.

Trond «Kurte» Andreassen med Tarik Elyounoussi

Det er vår overbevisning at alle barn og unge har et potensiale. Dessverre er det mange som ikke får muligheten til å bringe fram sitt potensiale og talent. Det vil vi endre på!
Vi vil gjerne gi disse unge menneskene en sjanse, fordi:

“bare de som får en sjanse – har en sjanse!”

Vi vil være med på å finne fram til barn og unges sterke sider. Sport og idrett gir oss muligheter til å skape felles møteplasser. Det vil kunne være døråpnere til en positive vei framover.

Idéen til Glommaflanke er hentet fra Rheinflanke i Tyskland. Rheinflanke betyr ved Rhinens bredder, Glommaflanke blir da ved Glommas bredder. Dette passer godt i og med at Norges lengste elv, Glomma, går ut i sjøen i Fredrikstad, der vårt hovedkontor er lokalisert. Rheinflanke har sitt hovedsete i Køln,.