Glommaflanke ønsker dere alle en riktig god jul og ett godt nytt år!

Vi ser fram i mot et spennende og utviklende år i 2017 med vårt prosjekt.

Takk til dere alle som har hjulpet til med oppstarten i prosjektet.

En spesiell takk til mine kollegaer på hovedkontoret og på Hamburgerskuret.

Med vennlig hilsen,

Trond «Kurte» Andreassen