Med lidenskap og kompetanse skal vi skape en rettferdig vei framover!

Våre sportsbaserte prosjekter gir tilgang til og levering av gode integrerte løsninger for dagens samfunnsutfordringer – for sosial rettferdighet og integrasjon.

Det er vår overbevisning at alle barn og unge har et potensiale. Dessverre er det mange som ikke får muligheten til å bringe fram sitt potensiale og talent. Det vil vi endre på!

Vi vil gjerne gi disse unge menneskene en sjanse, fordi bare de som får en sjanse – har en sjanse!

Vi vil hjelpe de unge slik at de oppdager sine lidenskaper og sine ferdigheter. Vi vil støtte deres sterke sider og vise dem hva de kan gjøre og få til. Vil vil gå sammen med dem, men la dem gå på egne bein. Det er fordi vi vil at de skal finne sin posisjon i ”the game of life”  og føle seg som en verdifull del av samfunnet.

Sport og idrett gir oss den beste og letteste tilgangen til unge mennesker. Fotball, håndball, basketball, ridning og dans vil kunne være døråpnere eller ”ice breakers” og bidra til en positiv og rettferdig vei framover.

Idéen til Glommaflanke er hentet fra Rheinflanke i Tyskland. Rheinflanke betyr Rhinens bredder, Glommaflanke blir da Glommas bredder. Dette passer godt i og med at Norges lengste elv, Glomma, går ut i sjøen i Fredrikstad, der vårt Hovedkontor er lokalisert, like ved Glommas bredde.

Rheinflanke har sitt hovedsete i Køln, og de dekker et stort område rundt byen.

Bare de barn og unge som får en sjanse – har en sjanse”

Trond ”Kurte” Andreassen

Prosjektleder Trond ”Kurte” Andreassen har vært og besøkt Rheinflanke, og sett hvordan de driver sine aktiviteter. Dette har vært en stor inspirasjon for å etablere Glommaflanke i Fredrikstad.

Trond ”Kurte” Andreassen, er leder av Glommaflanke. ”Kurte” har jobbet som lærer i en årrekke på ungdomstrinnet.

Han er utdannet spesialpedagog og har vært leder av Rolvsøy Idrettsforening i mange år hvor han fortsatt er engasjert gjennom lavterskeltiltak for barn og unge. Han har vært aktiv fotballspiller i både Greåker og Rolvsøy.

”Kurte” er knyttet til Fredrikstad Idrettsråd, og han er en ettertraktet foreleser som blant annet har vært i Vålerenga, Østfold, Akershus og Indre Østland Fotballkrets hvor han har delt sine kunnskaper til glede og inspirasjon.

Han er også med i støttenettverket i Østfold Idrettskrets, hvor han holder verdikvelder for lag og klubber.