Samarbeidspartnere

Vi har blitt møtt positivt alle steder vi har introdusert Glommaflanke. Vi har etablert samarbeid med gode lokale krefter som:

  • Stiftelsen Fyrlykta
  • Fredrikstad Fotballklubb
  • Folkehelsa i Fredrikstad
  • Høgskolen i Østfold
  • Ulike etater og tjenester i Fredrikstad kommune
  • Fredrikstad Idrettsråd
  • Ungdomsskoler i Fredrikstad
  • Idrettsforeninger i Fredrikstad
  • Motorforum
  • Konsumgruppen

Kinesisk ordtak:

“Det kreves en hel landsby å oppdra et barn”

Glommaflanke er 100 % finansiert av Stiftelsen Fyrlykta. Vi håper etter hvert på støtte fra virksomheter og bedrifter som deler våre verdier, vår idé og vårt engasjement for barn og unge.